“APINO Pharma” toparynyň derman senagatynda 10 ýyldan gowrak tejribesi bar.Hünärmen dolandyryş topary we netijeli ERP ulgamy bilen, kompaniýamyz müşderilere ýokary hilli hyzmatlary bermek üçin gowy enjamlaşdyrylan.Häzirki wagtda önümlerimiz Amerika, Europeewropa, Eastakyn Gündogar, Aziýa we Afrika ýurtlaryna eksport edildi.Elmydama hilimizi amallarymyzyň özeni hökmünde goýýarys we dünýädäki müşderileriň oňyn seslenmelerini gazanyp, ýokary hilli hyzmatlary bermäge çalyşýarys.

APINO HAKYNDA
FARMA

“Apino Pharma” önümlerini we hyzmatlaryny yzygiderli gowulandyrmaga çalyşýan innowasiýa bilen işleýän kompaniýa bolmak bilen buýsanýar.

Bagyşlanan innowasiýa toparymyz, müşderilerimize gymmatlyk getirýän iň täze formulalary we tehnologiýalary ösdürmek üçin dünýäniň öňdebaryjy gözleg institutlary we uniwersitetleri bilen hyzmatdaşlyk edýär.

Müşderilerimiziň isleglerine laýyk gelýän we ýokary hilli önümleri we hyzmatlary hödürlemek üçin tehnologiýa, ylym we dünýädäki iň oňat tejribeler tarapyndan hödürlenýän täze mümkinçilikleri öwrenmäge borçlanýarys.

habarlar we maglumatlar